SU SİSİ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

    Suyun çok küçük partiküllere ayrıştırılarak bir bulut sisi haline getirilmesi ile ortamdaki ısı enerjisinin emilme alanını artıran bir söndürme tekniğidir. 1930 yılından günümüze kadar kullanılan bir sistemdir.

    Amerikan Normlarına göre; 12,5 bar’dan düşük ise düşük basınçlı sistem; 12,5 bar ve 35 bar arasında ise orta basınçlı sistem; 35 barın üzerindeki sistem yüksek basınçlı sistemdir.

    Avrupa Normlarına göre; 16 bar’dan düşük basınçlı sistem; 16 bar’dan yüksek ise yüksek basınçlı sistemdir.

    Yüksek basınç altında su molekulleri küçük çaplı tanecikler içeren sis bulutuna döner. Yangının oluşturduğu ısı enerjisini emerek buharlaşır ve ortam ısısını düşürür. Ortam sıcaklığını 900°C den 50°C ‘ye kadar düşürerek soğutma etkisi meydana gelir. Su sisi tanecikleri sıvı fazdan gaz fazına geçerken 1760 kez hacimsel olarak genleşerek yangının merkezinde yer alan hava içerisindeki oksijeni ortamdan uzaklaştırır. Havadaki oksijen miktarı %21 den %17’ye düşer. 1 lt suyun enerji emme kapasitesi 20°C’den 100°C’e ısınırken 335 kJ ve sıvı fazından gaz fazına geçerken 2257 kJ’dür.

Su Sisi Sisteminin Özellikleri
• Yangından yayılan sıcak gazların soğutulması ile yanan yuzeyin sıcaklığını düşürür.
• Su sarfiyatı düşüktür.
• Gerekli su depo kapasitesi düşüktür.
• Küçük çaplı boru kullanılır.
• Verimi yüksektir.
• Çevreye ve insan sağlığına zararı yoktur.
• Temizdir.
• Uygulandığı ortamda sızdırmazlık şartı aranmaz.
• Oksijeni ortamdan uzaklaştırır.
• Uygulamadan 5 dakika sonra ortamdaki Oksijen seviyesini %21’den %17’ye düşürür.
• Uygulamadan 1 dakika sonra ortam sıcaklığını 90° C’den 50° C’ye düşürür.
• Saf su kullanıldığında iletkenlik problemi ortadan kalkar.
• Söndürücü maliyeti düşüktür.
• Test edilebilir.
• Yanıcı sıvı yangınlarında kullanılabilir.
• Toplam alan ve kısmi alan koruma uygulamaları mümkündür.
• Radyant ısı transferini absorbe ederek yangının diğer mahallere taşınmasını engeller.
• Yangın sırasında ve sonrasında oluşan zehirli gazların suda çözünerek zararsız hale gelmesini sağlar.

Su Sisi Sistemleri Genel Uygulama Alanları
• Müzeler
• Tarihi binalar
• Arşivler
• Kütüphaneler
• CNC makinaları
• Konveyörler
• Gaz türbünleri
• Bilgisayar odaları
• Kablo tünelleri
• Endüstriyel mutfaklar
• Yanıcı madde depo alanları
• Tüneller
• Metro istasyonları
• Motor test odaları
• Pano odaları
• Kontrol odaları
• Trafolar
• Rüzgar değirmenleri
• Restaurant ve mutfaklar
• Fırın ve pişirme sistemleri

    Danfoss SEM-SAFE Yüksek Basınçlı Su Sisi Söndürme Sistemi yangınla mücadelede benzersiz bir çözümdür. Söndürme, suyun yüksek basınçla nozullardan püskürtülerek sis haline getirilmesi ile gerçekleştirir.

    Sistemin çalışması için tek bir yüksek basınçlı pompa ünitesi yeterlidir. Bu SEM-SAFE ünitesi birden fazla bölgeyi koruyabilir. Daha sonra sistemi genişletmeye ihtiyaç duyulması halinde pompa ünitesini değiştirmeye gerek yoktur.


1. Kapalı Nozullu SEM-SAFE Su Sisi Söndürme Sistemi 
    Sistem bekleme konumundayken borularda 12 bar'da basınçlandırılmış su bulunur. Sıcaklık 57°C'nin üzerine çıktığında nozullardaki ısıya duyarlı cam tüpler kırılır. Nozulların açılması ile borulardaki su boşalır ve yüksek basınçlı pompa otomatik olarak devreye girer. Pompa suyu 60 ya da 100 bar'lık basınç ile nozullardan püskürtür ve sise dönüştürür. Su sadece açık nozullardan püskürtüleceğinden yangının çıktığı bölge dışındaki bölgeler su sisine maruz kalmaz.

2. Açık nozullu SEM-SAFE Su Sisi Söndürme Sistemi 
    Sistem bekleme konumundayken borularda su bulunmaz. Bu sistem elle veya sıcaklık, duman ya da alev dedektörleri ile tetiklenir. Nozullar kendi içlerinde gruplandırılır ve su, yangının meydana geldiği bölgedeki nozulların tamamından püskürtülerek sise dönüştürülür.

SEM-SAFE Su Sisi Söndürme Sistemi nasıl çalışır? 
    Yangın anında yüksek basınçlı pompa tankta depolanan suyu çeker ve çek vana üzerinden manifolda iletir. Bölgesel seçme vanası yardımı ile yüksek basınçlı su yangının meydana geldiği bölüm ya da bölümlere basılır. Pompa basıncındaki olası artışlar basınç rahatlatma vanası ile devamlı kontrol edilir.


 Özellik ve Faydaları 

Daha hızlı söndürme
• Su Sisi hem ısıyı soğurduğu hem de oksijen miktarını azalttığı için yangını daha hızlı söndürür.
• Su Sisinin soğutucu etkisi nedeniyle yeniden alevlenme meydana gelmez.
• SEM-SAFE® Su Sisi Söndürme Sistemi yangının hemen ardından kullanıma tekrar hazır hale getirilebilir.

Daha az hasar
• Yüksek Basınçlı Su Sisi Söndürme Sistemi az su kullandığından meydana gelen su hasarı çok azdır.
• SEM-SAFE sisteminde su çok hızlı sis haline geçtiğinden çok az hasara sebep olur.
• Yalnızca su kullanan SEM-SAFE Su Sisi Söndürme Sistemi ile hem personeliniz hem de ekipmanınız için en iyi yangından korumayı sağlarsınız.

Daha az durma süresi 
Minimum su hasarı oluşacağı için tesislerdeki durma süreleri azalacak, maddi kayıplar düşük olacaktır.
Sistemin tekrar devreye girmesi için silindirli sistemlerde olduğu gibi yeniden dolum süresi ve maliyeti oluşmaz.