Sertifikasyon         
     Yang?n risk yönetimi ve Yang?n Mühendisli?i , birbirleri ile direkt ili?kili ve paralel yürüyen konulard?r. YCS Teknik, projelerde uygulad??? mühendislik çözümlerinde ,öncelikle tam sertifikasyon , eksiksiz projelendirme ve do?ru mühendislik  ilkesi ile çal??maktad?r. Bizi sektörde bu gün bulundu?umuz noktaya getiren en önemli ö?elerden biri budur.