BAKIM HİZMETLERİ

    YCS TEKNİK olarak yapmış olduğumuz uygulamaların kullanılabilirliğini ve güvenliğini artırmak ve firma yetkililerini bilgilendirmek amacıyla vermiş olduğumuz hizmetlerden biri de yangın söndürme ve algılama sistemleri periyodik bakımlarının yapılmasıdır. Doğru yere doğru, en uygun ve en ekonomik yangın söndürme ve algılama sistemlerini tasarlanması, uygulamaların yapılması ve yapılan uygulamaların bakımlarının ve periyodik kontrollerinin düzenli yapılması olası bir yangına karşı hazırlıklı olmanın gerekleridir.

    Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte periyodik bakımın yapılması ile ilgili hükümler Madde 84 ve Madde 100’de belirtilmiştir.

    MADDE 84- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulur. (2) Kabul işlemlerinde de, birinci fıkrada belirtilen hususlara uyulur.

    MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlar-da belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.

Bakım ile ilgili uluslararası standartlar: NFPA 12, NFPA 2001,  EN 15 004, NFPA 70 ve NFPA 72.

    Periyodik bakımların yapılma sıklığında ise üretici firmaların belirlediği süreler baz alınır. Mekanik ekipmanın sağlamlık, sızdırmazlık ve uygulanabilirlik kontrolü altı aylık periyotlar ile yılda en az iki kez yapılması gerekir. Elektronik ekipman kontrolü ise üç aylık periyotlar ile yılda dört kez yapılmalıdır.

    Gazlı yangın söndürme ve algılama sistemlerinin üç aylık periyotlarla yapılan kontroller şunlardır:

Mekanik Bakım
• Tüplerin yerlerinin, boyalarının, etiketlerinin ve fiziki deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti
• Tüplerin üzerindeki solenoid ve pnömatik vanaların  çalışabilir durumda olup olmadığının testinin yapılması
• Boru tesisatının ve nozullerin yerlerinin uygunluğu
• Nozullerde ve tesisatta gazın çıkışına engel ve tıkanıkların olmadığının fiziki kontrolü
• Mahalin hacimsel bütünlüğünün ve sızdırmazlığının sağlanıp sağlanmadığının göz ile kontrolü
• Söndürücü silindirlerinde bulunan gazın cinsi, miktarı ve basıncı kayıt edilir ve bir önceki bakıma göre kıyaslanır
• İtici silindir var ise basınçlandırıcı gazın cinsi, miktarı ve basıncı kayıt edilir ve bir önceki bakıma göre kıyaslanır
• İmalat tarihleri on yılı geçen söndürücü silindirler için hidrostatik test ve yeniden dolum işlerinin yapılması gerekliliği kontrolü
• Gaz dolum tarihleri on yılı geçen söndürücü silindirler için hidrostatik test ve yeniden dolum işlerinin yapılması gerekliliği kontrolü
• Söndürücü silindirlerin üzerinde ve tesisatta basınç altında bulunan mekanik elemanların hidrostatik testinin yapılması gerekliliği kontrolü
• Söndürücü silindirlerin üzerinde ve tesisatta basınç altında bulunan mekanik elemanların sızdırmazlık testinin köpük ile yapılması
• Sistemde bulunan çek vanaların, kollektörün ve sabitleme elemanlarının fiziki uygunluğunun kontrolü
• Silindir söndürücü seviye ve miktarının ultrasonik cihaz ile kontrolü

Elektronik Bakım
• Kontrol panelinin yerlerinin uygunluğu, deformasyona uğrayıp uğramadığının kontrolü
• Panel üzerindeki ledlerin test edilmesi
• Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolü
• Panel içindeki akülerin şarj durumlarının kontrolü
• Panel üzerindeki söndürme gecikme zamanının standartlara uygunluğunun kontrolü
• Dedektörlerin yerlerinin ve tipinin uygunluğu
• Dedektörlerin sprey ile temizlenmesi
• Dedektörlerin fiziksel deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti
• Dedektörlerin algılama işlevini yerine getirip getirmediğinin testi
• İşlevini yerine getiremeyen dedektör sayı ve cinsinin belirlenerek rapor edilmesi
• Dedektörlere duman verildiği andaki panel, solenoid vana, buton ve sesli ışıklı ikazlar üzerindeki akım montaj karakteristiğinin ölçülmesi
• Butonların ve sesli ışıklı ikaz elemanlarının yerlerinin  ve fiziki durumlarının kontrolü
• Ulaşım ve takip açısından müdahale imkanının uygunluğunun kontrolü
• Solenoid vananın, pilot tüp üzerinden sökülerek; dedektörlere duman verilmesi suretiyle çalışıp çalışmadığının, yangın şartlarının sağlanarak kontrolü
• Siren ve flaşörlü sirenlerin dedektörlere duman verilerek kontrolü
• Butonların çalıştırılarak sistemin manuel çalıştırılabilirliğinin ve durdurulabilirliğinin kontrolü
• Kablo hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü
• Onarılamayacak arızalarda sistemi kısmen çalıştıracak, çalışmayan bölgeler rapor edilir
    
     Kullanıcı firmalar test sürecinde ve test süresi boyunca çalışmalarımıza eşlik ve tanıklık yapacak en az bir personeli görevlendirmelidir. Firma yetkili personelleri bakım sonrası personellerimizin verdiği eğitime katılmalıdır. Bakım raporlarını personellerimiz ile birlikte doldurmalı ve bakım formlarını onaylamalıdırlar.  Sistemde bir anormallik olduğunda en kısa sürede yetkililere bilgi vermeli ve servis talebinde bulunmalıdırlar.

Bakım hizmeti verdiğimiz uygulamalardan bazıları:
• FM 200 (HFC 227 ea) söndürme sistemleri
• Novec 1230 (FK-5-1-12) söndürme sistemleri
• IG 01 argon söndürme sistemleri
• IG 50 nitro argon söndürme sistemleri
• IG 451 inergen söndürme sistemleri
• Karbondioksit (CO2) söndürme sistemleri
• Pano içi FM 200 (HFC 227 ea) söndürme sistemleri
• Pano içi Novec 1230 (FK-5-1-12) söndürme sistemleri
• Pano içi kuru kimyevi (KKT) söndürme sistemleri
• Araç içi kuru kimyevi (KKT) söndürme sistemleri
• Davlumbaz yangın söndürme sistemleri
• Yangın pompaları
• Sprinkler sulu söndürme sistemi ekipmanları
• Bina içi ve bina dışı yangın dolabı
• Yangın hidrant sistemi
• Köpüklü söndürme sistemi ekipmanları
• Kuru kimyevi tozlu söndürme sistemleri
• Watermist – su sisi sistemi
• Yangın algılama ve ihbar sistemi
• Acil aydınlat ve yönlendirme armatürleri

SOLO TEST ve BAKIM EKİPMANLARI

    Üretiminin tamammını İngiltere de yapan Detectortesters yangın güvenlik ve bakım firmalarının bir numaralı yardımcısıdır. En güncel yangın güvenlik teknolojilerine uygun olarak üretilen kullanışlı ve sağlam test ve bakım ekipmanları sayesinde hem daha profesyonel hizmet sunmak hemde standart bakım sürelerini yarı yarıya kısaltmak mümkündür. 9 metreye kadar ulaşan test çubuklarıyla merdivene ihtiyaç duymadan dedektörleri test edebilirisiniz. Tüm test spreyleri standartlara uygun olarak üretildiği için dedektörlere kesinlikle zarar vermez. Yangın güvenliğinin en önemli ve sürekli gereksinimi olan bakımlar için en kullanışlı çözüm Solo serisi test ve bakım ekipmanlarıdır.