KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Düşük Genleşmeli Köpük Sistemi
Düşük genleşmeli köpüklü söndürme sistemleri, nispeten depolama tankları, tanker dolum sahaları ve yanıcı-parlayıcı sıvı içeren özel risk barındıran alanlara uygulanabilir. Bu sistemler köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış tabaka oluşturarak yangını söndürür.

Bu sistemler için geliştirilmiş köpük konsantreleri %3-%6 oranında kullanılırlar.

Bu konsantrelerin oluşturduğu köpükler sprinklerden çıktıktan sonra orijinal hacminin 1 ila 20 katı kadar genişlerler. İki boyutlu sıvı yangınlarında çok etkilidirler. Yapıları gereği sıvı yakıtlardan daha hafiftirler, yüksek yayılma özellikler sayesinde sıvıların üzerini kaplayarak alevin oksijenle temasını keserler, ısı çekme özellikleri ile yakıtın ısısını çekerler, soğuyan yakıt buharlaşamaz ve alevlenemez. Çeşitli türleri vardır. Polar sıvılarda alkole dayanıklı (AR-AFFF) tip köpük konsantrasyonu kullanılır.

Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemi
Yüksek Genleşmeli köpüklü söndürme sistemi için yapılan testler ve kullanılan yerler kısıtlı olmakla beraber yüksek ölçüde söndürme performansı gösteren bir sistemdir. Çok genişleyen köpükler atım cihazından çıktıktan sonra kendi orijinal hacimlerinden 200 ila 2000 defa daha fazla hacime sahip olurlar.

Üç boyutta yayılan yangınlarda çok etkili söndürme performansı sergilerler, hacmi doldurmak üzere tasarlanırlar. Her üreticinin kendi atım cihazına uygun köpük konsantrasyonu kullanılması gereklidir. Bu tip sistemlerde atım cihazları direct veya bir fan vasıtası ile sulu köpük solisyonunu hava ile şişirerek uygulama bölgesine boşaltır.

Uçak hangarlarında ve aşağıdaki özelliklere sahip sıvı ve depolama yapılan binalarda kullanımı için tasarım kriterleri bulunmaktadır.

Köpüklü söndürme sistemlerinde ıslak borulu, kuru borulu, ön tepkili ve baskın sistem olarak çözümleme yapılabilir. Genelde NFPA 11’de sistem tanımları ve bilgileri bulunmakta olup, NFPA 16 ve NFPA 30 kodlarına göre de tasarım yapılır. Ekipman kapasitesi ve boru çapları hidrolik hesap ile tayin edilir.